Seti osvetlitev

CONPHIS ADVANCE ILLUMINATION DEMO KIT BUNDLE WITH TESTING STATION

DK-CPS-ADVANCED-ILLUMINATION-V1-PB + PTS3-V-U-AJM-UCM
Tip kompleta: osnovni
Število osvetlitev: 9
Valovna dolžina: po izbiri
Kontroler: 1 (SD-2000-D1-DB)
Nosilci: DA
Stativ: DA
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF
PDF

CONPHIS BASIC ILLUMINATION DEMO KIT

DK-CPS-BASIC-ILLUMINATION-V1-PB
Tip kompleta: osnovni
Število osvetlitev: 5
Kontroler: 1 (SD-1000-D1)
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF

CONPHIS ADVANCE ILLUMINATION DEMO KIT

DK-CPS-ADVANCE-ILLUMINATION-V1-PB
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 9
Valovna dolžia: po izbiri
Kontroler: 1 (SD-2000-D1-DB)
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF

UV BAR LIGHT DEMO KIT

KIT-LIGHTING-UV-LBRX-00-080-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 4
Valovna dolžina: UV365/UV385/UV395/UV405
Kontroler: 0
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF

UV RING LIGHT DEMO KIT

AD-LIGHTING-UV-F-HPD3-00-080-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 1
Valovna dolžina: UV365/UV385/UV395/UV405
Kontroler: 0
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF

SQUARE DIFFUSED RGBW LIGHT DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-F-DXX-070/100/120-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 3
Valovna dolžina: RGBW
Kontroler: 0
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF

DIFFUSED RING LIGHT RGBW DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-F-DXX-D080/100/130-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 3
Valovna dolžina: RGBW
Kontroler: 0
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)
PDF

MIXED RGBW LIGHT DEMO KIT

KIT-DK-AD-LIGHTING-RGBW-V1

Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 5
Valovna dolžina: RGBW
Kontroler: 0
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)

PDF

DIRECT DOME LIGHT RGBW DEMO KIT WITH CONTROLER

DK-AD-MULTIPLAYER-RGBW-LIGHTING-IDD-V1

Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 1
Valovna dolžina: RGBW
Kontroler: DA (LC 20 SQ 16CH A1)
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)

PDF

RING LIGHT RGBW DEMO KIT WITH CONTROLER


DK-AD-MULTIPLAYER-RGBW-LIGHTING-HPD-V1

Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 1
Valovna dolžina: RGBW
Kontroler: DA (LC 20 SQ 16CH A1)
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)

PDF

ST 1000 CONTROLER DEMO KIT

DK-AD-CONTROLLER-ST-1000-A1

Tip kompleta: osnovni
Število osvetlitev: 0
Valovna dolžina: RGBW
Kontroler: DA (SD-1000-A1)
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: brez (možnost dokupa)

PDF

ILLUMINATOR START-UP DEMO KIT-V1

DK-ST-LIGHTING-V1
Tip kompleta: osnovni
Število osvetlitev: 5
Kontroler: 1
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF
IN-HOUSE ILLUMINATOR ADVANCE DEMO KIT-V2
DK-AD-LIGHTING-V2
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 13
Kontroler: 1
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF

ON-SITE ILLUMINATOR ADVANCE DEMO KIT-V2

DK-AD-LIGHTING-V2-HD
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 13
Kontroler: 1
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: Heavy Duty
PDF

MULTI-ANGLE STACKABLE DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-LSQ-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 36
Kontroler: 3
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF

SURFACE-FX ILLUMINATOR DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-LCSQ-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 3
Kontroler: 1
Nosilci: 3
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF

IN-HOUSE CAMERA & ILLUMINATOR MOUNTING SOLUTION KIT

DK-CM-XXX-XX
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 0
Kontroler: 0
Nosilci: 17
Stativ: DA
Kovček: osnovni
PDF

ON-SITE CAMERA & ILLUMINATOR MOUNTING SOLUTION KIT

DK-CM-XXX-XX-HD
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 0
Kontroler: 0
Nosilci: 17
Stativ: DA
Kovček: Heavy Duty
PDF

MULTI-SPECTRUM RGBW DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-RGBW-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 4
Kontroler: 4
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF

MULTI-SPECTRUM RGB DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-RGB-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 7
Kontroler: 3
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF

POLARISED ILLUMINATOR DEMO KIT

DK-AD-LIGHTING-POLARIZED-V1
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 4
Kontroler: 2
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 11
Kontroler: 2
Nosilci: 1
Stativ: DA
Kovček: osnovni
PDF
Tip kompleta: napredni
Število osvetlitev: 1
Kontroler: 1
Nosilci: 0
Stativ: NE
Kovček: osnovni
PDF